Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2015

mojbalagannastrychu
0074 5acc
Reposted fromrol rol viathefirstdrop thefirstdrop
mojbalagannastrychu
Tak, chcę się zmęczyć, pobrudzić, umordować, nałykać kurzu, spalić słońcem i zmoczyć przez deszcz. Chcę poczuć (...) życie, jakbym je miała pod skórą.
— B. Pawlikowska
Reposted fromswojszlak swojszlak viapodkreslajmnie podkreslajmnie
9348 352e 500

jedavu:

Hummingbirds Pack A Colorful Punch

Reposted fromstitchntime stitchntime viapanpancerny panpancerny
mojbalagannastrychu
Bo muzyka to jest ogromna sprawa.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromcytaty cytaty viapodkreslajmnie podkreslajmnie
mojbalagannastrychu
Reposted frombiru biru viadreamadream dreamadream
mojbalagannastrychu
3636 83e1
Reposted fromdie-antwoord die-antwoord viapanpancerny panpancerny
mojbalagannastrychu
3622 9ad9 500
Reposted fromdie-antwoord die-antwoord viapanpancerny panpancerny
mojbalagannastrychu
1660 4b63
Reposted fromreylin reylin viakinufa kinufa
mojbalagannastrychu
Ogarnia mnie fala zmęczenia. I już się nie cofa.
— Jacek Podsiadło
Reposted frompasazerka pasazerka viakinufa kinufa
mojbalagannastrychu
To niepojęte, jak można tęsknić za osobą, zapachem, gestami, przytulaniem, bliskością. 
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viakinufa kinufa
mojbalagannastrychu
Wszystko jest coraz bardziej za późno
— Sławomir Mrożek
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viakinufa kinufa

eldartari:

Literally the one thing that will always inexplicably piss me off is to remind me of how pineapples are grown.

image

Look at this shit. FUCKING LOOK AT IT

image

THIS IS FUCKING BULLSHIT

image

I AM SO FUCKING ANGRY.

THESE GODDAMN PINEAPPLES

May 14 2015

mojbalagannastrychu
I nie wiem już, czy chcę by po prostu zniknął z mojego życia, czy aby pozostał w nim na zawsze. 
— mętlik...
mojbalagannastrychu
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viapodkreslajmnie podkreslajmnie
mojbalagannastrychu
3985 a4d9
Reposted fromapatia apatia viapanpancerny panpancerny
mojbalagannastrychu
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viahesiamela hesiamela
mojbalagannastrychu
3445 2d4e 500
Reposted fromhormeza hormeza viahesiamela hesiamela
4813 66cf
Reposted fromstateofpit stateofpit viahubik hubik
mojbalagannastrychu
8896 0071
Sabrina
Reposted fromseriale seriale viahubik hubik
mojbalagannastrychu
1537 971f
Reposted fromscorpix scorpix viahubik hubik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl